REBLOG: Cranes and Dragon Wood Carving — Rolling Tsuchinoko

Yashamon Gate, Taiyu-in, Nikko, Tochigi Prefecture, Japan Cranes and Dragon Wood Carving — Rolling Tsuchinoko

Read More